Performance Management

Lønnsomhet og effektivitet

Mens logistikkledelsen er oppdatt av drift - teknisk og menneskelig effektivitet og funksjonalitet, har ledelsen et større fokus på kostnadsbesparelser og lønnsomhet. Dermed får man lett motstridene interesser. RealComs løsning er den første som gjør noe med dette.

Full kontroll

For ledelsen ivaretar logistikkløsningen det viktige samspillet mellom logistikk og ledelse. Med en enkel og visuell trafikklysløsning sikrer man full kontroll i alle ledd og alle skift på lager og i transport. Alle ansatte kan enkelt følge utviklingen på en skjerm, og ledelsen kan treffe nødvendige tiltak FØR noe går galt. Resultatet blir store kostnadsbesparelser og økt lønnsomhet – slik Ringnes har opplevd siden løsningen ble installert hos dem.

Full oversikt

Verktøy for proaktiv ledelese. Økt effektivitet og full oversikt i sanntid

Lønnsomt

Gir betydelige innsparinger - kan være lønnsom etter fire måneders drift

Varsling

Proaktiv varsling, beregner hva som kan skje og handler deretter