Performance Management

Lønnsomhet og effektivitet

Mens logistikkledelsen er oppdatt av drift – teknisk og menneskelig effektivitet og funksjonalitet, har ledelsen et større fokus på kostnadsbesparelser og lønnsomhet. Dermed får man lett motstridene interesser. RealComs løsning er den første som gjør noe med dette.

Full kontroll

For ledelsen ivaretar logistikkløsningen det viktige samspillet mellom logistikk og ledelse. Med en enkel og visuell trafikklysløsning sikrer man full kontroll i alle ledd og alle skift på lager og i transport. Alle ansatte kan enkelt følge utviklingen på en skjerm, og ledelsen kan treffe nødvendige tiltak FØR noe går galt. Resultatet blir store kostnadsbesparelser og økt lønnsomhet – slik Ringnes har opplevd siden løsningen ble installert hos dem.

RealComs løsning kan enkelt integreres med alle eksisterende systemer og løsninger, den sikrer maksimal flyt og effektivitet og reduserte kostnader blir et naturlig resultat.

Verktøy for proaktiv ledelse, økt effektivitet og full oversikt i sanntid

Proaktiv varsling, beregner hva som kan skje og handler deretter

Unngår forsinkede leveranser

Kutter i lagermedarbeidere og vikarer

Gir betydelige innsparinger - kan være lønnsom etter fire måneders drift

Tidsmåler arbeidsoppgaver på lager i sanntid

KPI-tall vises i sanntid i flytmonitor på enkle dashboards

Lavere kapitalbinding

Kontroll på hele supplykjeden