Logistikkløsning som gir optimalt samspill mellom logistikk og ledelse!

Problemer som kunne oppstått i dag, ble løst i går!

Realcom’s logistikkløsning er gjennomprøvd hos en rekke kunder, men ingen har utnyttet den bedre enn hovedanlegget til Ringnes på Gjelleråsen

«Ringnes sparte 40% av bemanningskostnadene de to første årene etter at løsningen ble installert»

Teknologi som gjør verden enklere

Visuell løsning alle kan forstå og bruke

Passer alle bransjer

Integreres med alle systemer

Varsler problemer før de har oppstått, og løser dem

Gir store besparelser i driften