Problemer som kunne oppstått i dag, ble løst i går!

Logistikkløsning som gir optimalt samspill mellom logistikk og ledelse!

Teknologi som gjør verden enklere

Design

Visuell løsning alle kan forstå og bruke

Integrasjon

Integreres med alle systemer

Passer i alle bransjer

Passer i alle bransjer

Varslinger

Varsler problemer før de har oppstått og løser dem

Besparelser

Gir store besparelser i driften

Logistikk

RealComs logistikkløsning er gjennomprøvd hos en rekke kunder, men ingen har utnyttet den bedre enn hovedanlegget til Ringnes på Gjelleråsen

"Ringnes sparte 40% av bemanningskostnadene de to første årene etter at løsningen ble installert"

Møt vårt lederteam

Harald Hougen

Chief Software Architect

Haakon Skallerud

Managing Director

Robert Ian Olsen

Senior Software Architect