RealTime Logistics

Utfordringer

Ledelsen har gjerne hovedfokus på økt lønnsomhet og kostnadsbesparelser, mens logistikkledelsen er mer opptatt av drift - teknisk og menneskelig funksjonalitet. Dette gir ofte motstridende interesser. RealComs løsning er den første som gjør noe med dette.

Samspill mellom logstikk og ledelse

Logistikkløsningen ivaretar det viktige samspillet mellom logistikk- og ledelse. Med en enkel og visuell trafikklysløsning sikrer man full kontroll i alle ledd og alle skift på lager og i transport. Alle ansatte kan enkelt følge utviklingen på en skjerm, og ledelsen kan treffe nødvendige tiltak FØR noe går galt.

Trafikklyseksempler

Er noen av truckene eller robotene ute av drift, sees det på skjermen øyeblikkelig fordi det lyser rødt.

Ligger ett arbeidsteam bak et annet og forårsaker flaskehals, sees det på skjermen øyeblikkelig fordi det lyser gult

Der alt går som det skal, lyser det grønt

Integreres med alt

Løsningen kan enkelt integreres med alle eksisterende systemer og løsninger, den sikrer maksimal flyt og effektivitet og reduserte kostnader blir et naturlig resultat.

Full oversikt

Verktøy for proaktiv ledelese. Økt effektivitet og full oversikt i sanntid

Lønnsomt

Bedre informasjon gir bedre avgjørelser og lavere kostnader

KPI sanntid

KPI sanntid døgnet rundt gir full kontroll på målene

Ressursstyring

Ressursstyring beregner kontinuerlig ressursbehov

Driftsinformasjon

Sanntids driftsinformasjon og evaluering fra flere systemer hele døgnet

Trafikklysprinsippet

Enkel, visuell grafikk etter trafikklysprinsippet