Løsninger

Problemfritt

RealCom skreddersyr løsninger for full kontroll i produksjon, lager og transport. De varsler om problemer som til en hver tid kan oppstå – og foreslår tiltak FØR problemet har oppstått.

Det betyr at beslutningsgrunnlaget fra produksjon, lager og transport hele tiden gir ledelsen mulighet til å treffe riktige tiltak innen bemanning og drift. Løsningene kan enkelt tilpasses enhver bransje og system.

Lønnsomhet og effektivitet

Mens logistikkledelsen er oppdatt av drift - teknisk og menneskelig effektivitet og funksjonalitet, har ledelsen et større fokus på kostnadsbesparelser og lønnsomhet. Dermed får man lett motstridene interesser. RealComs løsning gjør noe med dette.

Full kontroll

For ledelsen ivaretar logistikkløsningen det viktige samspillet mellom logistikk og ledelse. Med en enkel og visuell trafikklysløsning sikrer man full kontroll i alle ledd og alle skift på lager og i transport. Alle ansatte kan enkelt følge utviklingen på en skjerm, og ledelsen kan treffe nødvendige tiltak FØR noe går galt. Resultatet blir store kostnadsbesparelser og økt lønnsomhet.

Løsninger

Performance Management

Production Management

Tracking & Communication

Labelling & Traceability

Cross platform Apps & Web

Cloud Services

IoT - Internet of Things

ML - Machine Learning

Kundereferanser