Næringsmiddel

Problemfritt

RealCom har et egenutviklet programmeringsverktøy for utvikling av løsninger for våre kunder. Løsningene blir skreddersydd for full kontroll i produksjon, lager og transport. De varsler om problemer som til en hver tid kan oppstå – og foreslår tiltak FØR problemet har oppstått.

Det betyr at beslutningsgrunnlaget fra produksjon, lager og transport hele tiden gir ledelsen mulighet til å treffe riktige tiltak innen bemanning og drift. Så langt har vi levert programvareløsninger for bryggerier/tapperier, næringsmiddelselskaper og avistrykkerier, men de kan enkelt tilpasses en hver bransje innen logistikk/lean. Løsningene kan også enkelt tilpasses et hvert system.

Næringsmiddel

Et bredt spekter av matvarer som skal inn/ut av lager krever både effektiv og korrekt behandling for å opprette en høy kvalitet. Når man i tillegg skal være ”realtime” og oppdatere databaser på hvilke varer som har kommet inn og blitt tatt ut, krever dette løsninger som både er sikre, effektive og enkle.

RealCom har utviklet en ny løsning for iPad som tilfredsstiller alt dette. Ved hjelp av digitale temperaturmålere i kombinasjon med vår selvutviklede løsning, kvalitetssikres alle varer inn og ut av lager, som både sikrer og dokumenterer maten. Løsningen benyttes allerede av verdens største leverandør av flymat, Gate Gourmet, som har fått en enkel, sikker og kostnadseffektiv løsning fra RealCom.