Bryggerier

Problemfritt

RealCom har et egenutviklet programmeringsverktøy for utvikling av løsninger for våre kunder. Løsningene blir skreddersydd for full kontroll i produksjon, lager og transport. De varsler om problemer som til en hver tid kan oppstå – og foreslår tiltak FØR problemet har oppstått.

Det betyr at beslutningsgrunnlaget fra produksjon, lager og transport hele tiden gir ledelsen mulighet til å treffe riktige tiltak innen bemanning og drift. Så langt har vi levert programvareløsninger for bryggerier/tapperier, næringsmiddelselskaper og avistrykkerier, men de kan enkelt tilpasses en hver bransje innen logistikk/lean. Løsningene kan også enkelt tilpasses et hvert system.

Bryggerier

RealCom har et egenutviklet programmeringsverktøy for utvikling av løsninger for våre kunder. Løsningene blir skreddersydd for full kontroll i produksjon, lager og transport. De varsler om problemer som til en hver tid kan oppstå – og foreslår tiltak FØR problemet har oppstått.

Det betyr at beslutningsgrunnlaget fra produksjon, lager og transport hele tiden gir ledelsen mulighet til å treffe riktige tiltak innen bemanning og drift. Så langt har vi levert programvareløsninger for bryggerier/tapperier, næringsmiddelselskaper og avistrykkerier, men de kan enkelt tilpasses en hver bransje innen logistikk/lean. Løsningene kan også enkelt tilpasses et hvert system.